• Sök resor före {{ timetablesFirstTime }}
 • Datum
  Avgång
  Ankomst
  Restid
  Pris
  Byten
  Operatörer
 • {{ travelDate(trip) }}
  {{ trip.LegList.Leg[0].Origin.time.substring(0,5) }}
  {{ trip.LegList.Leg.slice(-1)[0].Destination.time.substring(0,5) }}
  {{ travelTime(trip.LegList.Leg) }}
  {{ totallowestprice(trip) }} kr
  {{ leg.Origin.time }} {{ leg.Origin.name }} - {{ leg.Destination.time }} {{ leg.Destination.name }}
  {{ catToIcon[leg.Product.catCode] }}
 • Sök resor efter {{ timetablesLastTime }}

Priser och tidtabeller för
Endast tidtabeller för

som tider och priser ska sökas med.


Sätt att resa